This option will reset the home page of Siêu âm restoring closed widgets and categories.

Reset Siêu âm homepage

Case 3: Viêm ruột thừa cấp

Bệnh nhân nam 26 tuổi nhập viện với tình trạng đau hố chậu phải và được chỉ định siêu âm.

Hình ảnh cắt ngang của hố chậu phải: phát hiện ra hình ảnh cấu trúc dạng ống, căng, chứa đầy dịch, có thành dày và không đè ép được.  Khi ấn đầu dò vào thành bụng ở khu vực này có phản ứng đề kháng. Mỡ mạc treo ruột xung quanh có biểu hiện tăng âm.

Hình ảnh cắt ngang bằng Doppler màu: một phần của thành cấu trúc dạng ống có biểu hiện tăng tưới máu, gợi ý đến tình trạng viêm.

Viêm ruột thừa

Hình Doppler năng lượng: hình ảnh này cũng cho thấy sự tăng tưới máu ở một số phần của thành. Một số vùng khác hoàn toàn không được tưới máu.

Viêm ruột thừa cấp

Hình ảnh siêu âm 3 chiều của ruột thừa: Hình ảnh tái tạo 3 chiều mô tả tốt hình thái học bề mặt của ruột thừa. Một số vùng của thành ruột thừa có hình ảnh hoại tử  tương ứng với những vùng không được tưới máu quan sát được ở hình ảnh Doppler màu và Doppler năng lượng.

CHẨN ĐOÁN

Viêm ruột thừa cấp.

Bàn luận:

Hiện tượng tăng tưới máu khi xuất hiện ở thành của ruột thừa là một dấu hiệu chỉ điểm nhạy cảm cho tình trạng viêm và được minh họa khá rõ ràng trong ca này.  Những tính chất kinh điển khác của viêm ruột thừa cấp cũng được thể hiện rõ trong case này.

Tài liệu tham khảo:

1. Lim HK, Lee WJ, Kim TH, Namgung S, Lee SJ, Lim JH. Appendicitis: usefulness of color Doppler US. Radiology. 1996 Oct;201(1):221-5.
2. Quillin SP, Siegel MJ. Appendicitis: efficacy of color Doppler sonography. Radiology. 1994 May;191(2):557-60.

P.K. Srivastava, MD

Leave a Reply