This option will reset the home page of Siêu âm restoring closed widgets and categories.

Reset Siêu âm homepage

Các kích thước bình thường của tụy, lách và thận

KÍCH THƯỚC TỤY:

Kích thước tụy

Kích thước tụy

- Đầu tuy < 30 mm

- Thân tụy <25 mm

-  Đuôi tụy < 25 mm

-  Ống tụy <2 mm

KÍCH THƯỚC LÁCH

kích thước lách

Kích thước lách

Ở mặt cắt theo trục dọc:

- Chiều dài <110 mm

- Bề dày < 40 mm

KÍCH THƯỚC THẬN

Kích thước thận

Kích thước thận

- Dài 100 – 120 mm

- Rộng 50 – 70 mm

- Độ dày của chủ mô 13 – 25 mm

- Tỷ lệ kích thước của chủ mô – xoang thận:

  • Từ 60 tuổi trở xuống: 1.6 : 1
  • Trên 60 tuổi: 1.1 : 1


Leave a Reply