This option will reset the home page of Siêu âm restoring closed widgets and categories.

Reset Siêu âm homepage

Các kích thước bình thường của tiền liệt tuyến và tuyến giáp

In longitudinal section: hình cắt dọc ; In transverse section: hình cắt ngang

Kích thước bình thường của tiền liệt tuyến:

  • Chiều rộng < 45mm
  • Chiều dày < 35 mm
  • Chiều dài  <35 mm
  • Thể tích <25 mL

In longitudinal section: hình cắt dọc ; In transverse section: hình cắt ngang

Kích thước bình thường của tuyến giáp

  • Chiều dài: 40 -70 mm
  • Chiều rộng: 10 – 30 mm
  • Chiều dày 10 – 30 mm
  • Thể tích ở nam giới < 25 mL
  • Thể tích ở nữ giới < 20 mL

Leave a Reply