This option will reset the home page of Siêu âm restoring closed widgets and categories.

Reset Siêu âm homepage

Siêu âm bụng tổng quát

Những biểu hiện trên siêu âm của các khối u di căn ở gan

Những biểu hiện trên siêu âm của các khối u di căn ở gan

Hình ảnh siêu âm các khối u di căn ở gan rất đa dạng có thể gây bối rối cho các bác sĩ siêu âm. Có một mối liên hệ giữa những biểu hiện trên siêu âm của những khối... (Continue reading)

Các mức độ của gan nhiễm mỡ lan tỏa trên siêu âm

Các mức độ của gan nhiễm mỡ lan tỏa trên siêu âm

Hình ảnh siêu âm của gan nhiễm mỡ lan tỏa thay đổi tùy thuộc vào lượng mỡ tích tụ bên trong gan. Chúng được chia ra làm các mức độ sau: Nhẹ – nhu mô gan tăng hồi âm nhẹ... (Continue reading)